อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home

ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องวัดในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

 

Instrument

Cost (self measurement) (Baht)

Training cost (Baht/time)

Cost (Lab staff measurement) (Baht)

Bomb Calorimeter

1000/sample

1000

1500/sample

Thermogravimetric Analyser

1500/sample

1000

2000/sample <24 hr

>24 hr +1000/sample

FT-NIR spectrometer

3000/hr

500

4500/hr

FQA-NIR Gun

1000/hr

500

1500/hr

Micro NIR spectrometer

1000/hr

500

1500/hr

Avantes NIR spectrometer

1000/hr

500

1500/hr

Hunter Lab Spectrophotometer

1000/hr

500

1500/hr

Rotational Viscometer

200/sample

500

250/sample

pH meter

200/sample

500

250/sample

Moisture Balance

200/sample

500

250/sample

Water activity analyser

200/sample

500

250/sample

Texture Analyser

200/sample

1000

250/sample

Auto titrator

500/sample

1000

600/sample

Resistance Grain Moisture Meter

50/sample

200

75/sample

Capacitance Gran Moisture Meter

50/sample

200

75/sample

Furnace

1-6 hr: 1000

7-12 hr: +500

13->24 hr:+500

500

1-12 hr:+500

12-24 hr: +300

>24 hr: 3000

Hot air oven

1-6 hr: 500

7-12 hr: +300

13->24 hr:+300

200

1-12 hr:+500

12-24 hr: +300

>24 hr: 3000


ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องวัดในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร ภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้โดยมัดจำ 50 % ของค่าเช่าทั้งหมด หากเลยกำหนดการคืน คิดเป็นชม.ที่เกิน ชม.ละ 1000 บาท กรณีที่ในการยืมครั้งแรกน้อยกว่า1 สัปดาห์ ถ้าต้องการจะต่อ ต้องมีการแจ้งทางโทรศัพท์ล่วงหน้าที่ 0896018610 เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ขอยืมต่อหรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันให้ส่ง email ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยการขอต่อเวลา ระยะเวลารวมกับครั้งแรกต้องไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ผู้ยืมต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดรวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าจำเป็น)

Instrument

Cost (Baht /day) (self measurement)

Hot Wire Anemometer

1000

Pitot Tube Anemometer

800

AC/DC Multi-meter

500

Infrared Thermometer

500

Digital Thermocouple

500

FQA NIR GUN

5000