อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา นักศึกษา ป.โท วิศวกรรมเกษตร ได้นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงานวิศวกรรมแห่งชาติ
 

 

ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์ และ นายพรนรินทร์ ต้นกระหาด นักศึกษาหลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร ได้นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

เรื่อง   ควบคุมการให้น้ำพืชแบบไฮเทคด้วยโครงข่ายเซ็นเซอร์ความชื้นในดิน

และผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 561 วันที่ 15 ตุลาคม 2557