อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา เด็กไทยไม่ธรรมดานักศึกษาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ลาดกระบัง ประดิษฐ์"โครงงาน นศ.เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก"

 

 

 

เด็กไทยไม่ธรรมดานักศึกษาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ลาดกระบัง ประดิษฐ์โครงงาน นศ."เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก"


ได้ลงหนังสือพิมพ์ประชาชื่น ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รายชื่อนักศึกษาในทีม

•นายปิติ ฟังปัญญาโรจน์

•นายพีร์ ฐิตธีรเทียรชัย

•นางสาวมนัสนันท์ รังสิกุล 

โดยมี  ผศ.ธีรพงษ์ ผลโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา