อังคาร, 22 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลจาก โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ได้รับรางวัล “ระดับดี” ประเภท “การเขียนข้อเสนอโครงการประดิษฐ์คิดค้น” กลุ่มเรื่อง “เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร”

ผลงานเรื่อง “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงถาดเพาะกล้า” จากโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2557

จัดโดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)