อังคาร, 20 พ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา นศ.วิศวกรรมเกษตรคว้า 3 รางวัล จาก การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

นศ.วิศวกรรมเกษตรคว้า 3 รางวัล จาก การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 13:30 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้า 3 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ภาคบรรยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด้านการนำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย และรางวัล POPULAR VOTE จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 13:44 น.