พุธ, 23 ม.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home บุคลากร

ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

ผศ.ดร. รวิภัทร ลาภเจริญสุข

Asst.Prof.Dr. Ravipat Lapcharoensuk

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5008

ความสนใจและแนวทางงานวิจัย

การวิจัย พัฒนา และผลิตนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล ได้แก่ ระบบอัจฉริยะในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยการควบคุมสภาพบรรยากาศ นวัตกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลเกษตรแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคเชิงแสง นวัตกรรมการกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสำรวจแหล่งทรัพยากรชีวมวลภายในประเทศและนวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวมวลความร้อนสูง เพื่อตามสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักตามนโยบาลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถานที่ศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

2550

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง “การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดด้วยเทคนิคเชิงแสง” จากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560.

ผลงานวิจัย

1. Lapcharoensuk, R. and Nakawajana, N. 2018. Identification of syrup type using Fourier transform-near infrared spectroscopy with multivariate classification methods. Journal of Innovative Optical Health Sciences 11(1), 1750019.

2. Phuphanutada, J. and Lapcharoensuk, R. 2017. Study of Water Quality Changes of Lower Tha Chin River in Dry Season for Agriculture. The 18th national conference of TSAE 2017, IMPACT Exhibition and Convention Center Hall 5-6 Bangkok, Thailand, 7-9 September 2017.

3. Narapanich, T. and Lapcharoensuk, R. 2017. Effect of water soaking and temperature controlling on physical and chemical properties of Cavendish banana at difference storage times. The 18th national conference of TSAE 2017, IMPACT Exhibition and Convention Center Hall 5-6 Bangkok, Thailand, 7-9 September 2017.

4. Lapcharoensuk, R., Jirakannukul, N., Pheinvirattanachai, T. and Rungvithu, P. 2017. Development of a Meter for Evaluation of Total Soluble Solid Content and Acidity in Pineapple Pulp using Optical Technique. The 18th national conference of TSAE 2017, IMPACT Exhibition and Convention Center Hall 5-6 Bangkok, Thailand, 7-9 September 2017.

5. Lapcharoensuk R. and Kaewsorn K. 2016. Classification of Cow’s, Buffalo’s, and Goat’s Milk by Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal 22(1), 21-27.

6. Lapcharoensuk, R., Aimwongsa, T., Kaeynok, A., Phannote, N. and Kasetyangyunsapa, D. 2016. Color values models for determination of citric acid in pineapple.  The 9th international conference of TSAE 2016, IMPACT Exhibition and Convention Center Hall 5-6 Bangkok, Thailand, 8-10 September 2016.

7. Lapcharoensuk, R., Phannote, N., and Kasetyangyunsapa, D. 2016. Physicochemical properties of pineapple at difference maturity.  The 9th international conference of TSAE 2016, IMPACT Exhibition and Convention Center Hall 5-6 Bangkok, Thailand, 8-10 September 2016.

8. Lapcharoensuk R. 2016 Modeling of Color Values for Non-Destructive Evaluation of Soluble Solid Content of Commercial Pineapple. The 1th Conference of Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Ayuttaya, Thailand. 22 January 2016.

9. Lapcharoensuk R. and Sirisomboon P. 2015. Sensory Quality Evaluation of Rice Using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy. International Journal of Food Properties 18(5) 1128-1138.

10. Lapchareonsuk, R., Sirisomboon, P. 2015. Alternative Method for Measurement of Whiteness and Transparency of Rice using Mathematical Model of Color Values. The 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference (TSAE 2015) Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 17-19 march 2015.

11. Lapcharoensuk, R., Pintasee, B., Doungsrida, P. and Pimpa, T. 2015. Physical and Mechanical Properties of Oyster Shell. The 8th Conference of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Pattaya, Chonburee, Thailand.3-5 June 2015.

12. Lapcharoensuk R. and Sirisomboon P. 2014. Eating Quality of Cooked Rice Determination Using Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy. Journal of Innovative Optical Health Sciences 7(6), 1450003.

15. Lapchareonsuk, R., Sirisomboon, P. 2014. Some Physical Properties of Rice in Rice Quality Improvement Plant. The 7th TSAE International Conference (TSAE 2014) Krungsri River Hotal, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. 1-4 April 2014.

16. Lapchareonsuk, R., Sirisomboon, P. 2013. Correlation Between Moisture Content of Milled Rice and Texture of Cooked Rice as Evaluated by Sensory Test. The 6th TSAE International Conference (TSAE 2013). Huahin grand hotel and plaza, Prachuabkhirikhan, Thailand. 1-4 April 2013.

17. Sirisomboon, P., Lapchareonsuk, R. 2012. Evaluation of the physicochemical and texture properties of pomelo fruit following storage. Fruits, 67(6), 399-414.

18. Sirisomboon, P., Thanapase, W., and Lapcharoensuk, R. 2012.Identification of Different Storage Duration of Pomelo (Kao NumPeung Variety) by Near Infrared Spectroscopy using PLS-DA. The 3rd Asian Near Infrared Symposium (ANS2012). Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand. 14-18 May 2012.

19. Lapcharoensuk, R., Sirisomboon, P., Thanapase, W. 2010. Evaluation of internal and external quality index of exporting pomelo at different storage duration using near infrared spectroscopy technique. The 4th meeting of TRF master research grant in Science and Technology. omtienPalmbeach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand. 30 March-1 April 2010.

20. Sirisomboon, P. and Lapchareunsuk R., 2009.Study of Physical and Mechanical Properties of Intact Pomelo (Kao NumPeung Variety) During Storage.The Proceeding of 47th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok., Thailand. 17-20 march 2009.

21. Sirisomboon, P., Thanapase W., and Lapchareunsuk R., 2009. Identification of Different Storage Duration of Pomelo (Kao NumPeung Variety) by Near Infrared Spectroscopy using SIMCA.The 10th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering.School of Agricultural Engineering, Suranaree University of Technology, NakhonRatchasima, Thailand. 1-3 April 2009.

22. Sirisomboon, P., Theamprateep, C., Lapcharoensuk, R., Duangchang, J. 2008. Quality of Kao NampuengPomelo Pulp at Different Maturity Stages. The 18th Thaksin University Annual Conference: The Research and National Crisis Solutions. Green World Hotel, Songkla, Thailand. 25-26 September 2008.